Regulamin

  1. Osoba korzystająca z usług w firmie przewozowej Darek-Trans w chwili podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulaminu i przestrzegania go.
  2. Nadawca przesyłki ma obowiązek oddać przesyłkę w stanie umożliwiającym jej przewóz i wydanie bez uszkodzenia, wskazać aktualny adres i nr telefonu odbiorcy przesyłki.
  3. Rzeczy, które wymagają opakowania powinny być dostarczone przez Nadawcę w opakowaniu, np. w kartonie, oznakowanie: „góra-dół” lub „uwaga szkło”.
  4. Przewoźnik jest upoważniony do sprawdzenia zawartości paczki w obecności nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe przewoźnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób poproszonych do tej czynności. Wynik sprawdzenia umieszcza się w protokole.
  5. W razie stwierdzenia niezgodności oświadczeń zawartych w liście przewozowym ze stanem rzeczywistym przesyłki, koszty sprawdzenia, odesłania przesyłki ponosi Zleceniodawca.
  6. Zabrania się wkładania do przesyłek wszelkich wyrobów tytoniowych, alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Zasady pakowania paczek

Waga

paczka nie może być
cięższa niż 31 kg

Wymiary

podstawowe wymiary paczki: 60x60x60

Adresowanie

zaadresuj paczkę zamieszczając na niej adres swój i odbiorcy oraz numer kontaktowy

Opakowanie

wybierz odpowiednie opakowanie np. karton

Zawartość

sporządź spis zawartości paczki